CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single- and dual- band multimode hard horn antennas with partly corrugated walls

Omid Sotoudeh (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per Ingvarson ; Sergei Skobelev (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 54 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur