CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Learning on Naturalization of New Practices - The case of Robust Design in Product Development

Azadeh Fazl Mashhadi (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-02-18. Senast ändrad 2010-03-02.
CPL Pubid: 112839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-03-04
Tid: 13:00
Lokal: Vasa A
Opponent: Su Mi Dahlgaard Park

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology