CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Besicovich spaces and application to deterministic homogenization

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jean Louis Woukeng
preprint (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

submittedDenna post skapades 2010-02-17.
CPL Pubid: 112828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur