CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On twoscale convergence and related sequential compactness topics

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Niklas Wellander ; Anders Holmbom ; Jeanette Silfver
Appl. Math. Vol. 51 (2006), p. 247-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17.
CPL Pubid: 112824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur