CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale convergence and reiterated homogenization of parabolic problems

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Niklas Wellander ; Anders Holmbom
Appl. Math. Vol. 50 (2005), p. 131-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 112822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur