CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale homogenization of the Navier-Stokes equation

Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Niklas Wellander
Springer Lecture Notes in Computational Science and Engineering Vol. 44 (2005), p. 265-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17.
CPL Pubid: 112821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur