CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of antennas in reverberation chamber using method of moments with cavity Green’s function calculated by Ewald summation

Ulf Carlberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Vol. 47 (2005), 4, p. 805-814.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 11282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Moment Method Analysis of Antennas in Reverberation Chambers and Cylindrical Structures