CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The microstructure of La0.67Sr0.33MnO3 grain boundaries on SrTiO3 bicrystal substrates

Tomas Liljenfors (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Robert Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Eva Olsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Annalen der Physik (Leipzig) Vol. 13 (2004), p. 83-84.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 11280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Funktionella material

Chalmers infrastruktur