CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to Quantile Estimation

Erik Brodin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Bootstrap, Cross validation, Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Kernel estimator, L-estimator, Non-parametric estimation, Order statistic, Perturbed Generlized Pareto distribution, Quantile estimation, Regular variation, Second order regular variationDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-01-14.
CPL Pubid: 11279

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-02-04
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:1