CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comments on 'Application of double negative materials to increase the power radiated by electrically small antennas'

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Progation Vol. 54 (2006), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur