CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies on lignin hydrolysis products and their relations to lignin structures

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. ISBN: 99-0095607-9.- 25 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-02-17. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 112711

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1973-05-17
Tid: 10:15
Lokal: KD - Kemihuset
Opponent: Professor Josef Gierer

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 123


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 123