CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neuromuscular assessment in elderly workers with and without work related shouldr/neck trouble: the NEW study design and physiological findings

Gisela Sjøgaard ; K Søgaard ; H Hermens ; Leif Sandsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; T Läubli ; Stefan Thorn ; M Vollenbroek-Hutten ; L Sell ; H Christensen ; A Klipstein ; Roland Kadefors ; R Merletti
Eur. J. Appl. Physiol. Vol. 96 (2006), p. 110-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17. Senast ändrad 2010-02-19.
CPL Pubid: 112695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Fysiologi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur