CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perfomance Targets - Clean, Clever and Competetive

Dan Strömberg ; R Kemp ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Pernilla Ottosson ; Carlos Montalvo ; Allan Larsson
Göteborg : University of Gothenburg, 2004. - 17 s.
[Rapport]

Nyckelord: performance targets, top runner, voluntary agreements, etap,


Denna rapport har beställts av European Commission-DG-Env och har levererats till DG-Env i skriftlig form och presenterats vid ett High Level Group for ETAP - möte i nov 2004.Denna post skapades 2010-02-17. Senast ändrad 2010-02-17.
CPL Pubid: 112627

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (GU)
Institutionen för miljövetenskap och kulturvård (1954-2005)
Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur