CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modules and Hopf structures for (twisted) generalized Weyl algebras

Jonas T. Hartwig (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Generalized Weyl algebra, weight module, guantum Weyl algebra, ambiskew polynomial ring, Hopf algebra, quantum groupDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-01-29.
CPL Pubid: 11261

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-11-14
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:31