CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Number of unbounded Components in the Poisson-Boolean Model in H2

Johan Tykesson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Bernoulli percolation, Continuum percolation, Dependent percolation, Double phase transition, Hyperbolic disc, Poisson-Boolcan modelDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-01-29.
CPL Pubid: 11258

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-04
Tid:
Lokal: