CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-Chip 60 GHz Transmitter and Receiver MMICs for Very High Speed (several Gigabit/s) Wireless Transmission

Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Arne Alping ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
GigaHertz 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur