CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Some Problems in Systems Biology and Geometric Flows

Tobias Gebäck (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: system biology, MAPK signaling pathways, reaction-diffusion equation, Immersed Interface Method, Boolean grids, curvature flows, viscosity solutions, convolutionthresholding schemesDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11252

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-04-28
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:8