CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiplier Reduction Tree with Logarithmic Logic Depth and Regular Connectivity

Henrik Eriksson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Daniel Johansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Martin Schölin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Intl Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 11251