CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interfacial Microstructure of Lanthanum Manganites

Tomas Liljenfors (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 72, iv s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: manganites, microstructure, TEM, EELS, HRTEM, thin-film, interfacesDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 11249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-02-21
Tid:
Lokal: