CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Resonant Frequencies and Quality Factors from Time Domain Computations

Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Journal of Computational Physics Vol. 192 (2003), 2, p. 523-545.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur