CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric responses of new and aged transformer pressboard in dry and wet states

Jaroslaw Gielniak ; Chandima Ekanayake (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Kristof Walczak ; Anjey Graczkowski ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
International Symposium on Electrical Insulating Materials p. 386-389. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Transformer insulation, dielectric responseDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur