CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high purity 60 GHz single chip X8 multiplier with low phase noise

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of Europeean Microwave Week, GAAS 2005 Vol. 1 (2005), 1, p. 253-256.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur