CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of thermal ageing on dielectric responce of oil-paper insulation

Jaroslaw Gielniak ; Andjey Graczkowski ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; H Moranda ; Hanna Moscicka-Grzesiak ; Krzysztof Walczak
Material Science Poland (0137-1339). Vol. 27 (2009), 4/2, p. 1199-1205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 112396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur