CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge relaxation on surfaces of polymeric insulating materials for outdoor applications

Hans Sjöstedt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik ; Extern) ; Raul Montano ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Material Science Poland (0137-1339). Vol. 27 (2009), 4/2, p. 1129-1137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 112393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur