CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ljudlandskap för bättre hälsa. Beskrivning och sammanfattning av ombyggnadsprojektet i Partille

Tor Kihlman ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Jens Forssén ; Evy Öhrström ; Anita Gidlöf-Gunnarsson ; Birgitta Berglund ; Mats. E Nilsson ; Östen Axelsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]

Nyckelord: Vägtrafikbuller, interventionsprojekt, bullerstörning, tyst sidaDenna post skapades 2010-02-16. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 112384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljömedicin

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology