CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heart failure, still more malignant than cancer? A population-based study of 770,485 hospital cases in Sweden.

S Baker ; Annika Rosengren ; Eva Jakobsson ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Inger Ekman
Muntlig presentation vid ESC Congress 2008. Augusti-september, 2008, Munchen, Tyskland. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-02-16. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 112376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin (2006-2011)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Omvårdnad

Chalmers infrastruktur