CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzyme:substrate hydrogen bond shortening during the acylation phase of serine protease catalysis.

Krisztián Fodor ; Veronika Harmat ; Richard Neutze (Institutionen för kemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; László Szilágyi ; László Gráf ; Gergely Katona
Biochemistry (0006-2960). Vol. 45 (2006), 7, p. 2114-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Atomic resolution (

Nyckelord: Acylation, Animals, Astacoidea, Catalysis, Crystallography, X-Ray, Grasshoppers, Hydrogen Bonding, Insect Proteins, chemistry, Molecular Structure, Trypsin, chemistryDenna post skapades 2010-02-15. Senast ändrad 2013-11-02.
CPL Pubid: 112303

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Strukturbiologi
Biokemi

Chalmers infrastruktur