CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grain Boundary Josephson π-Junctions -Correlation between microstructure and transport properties for novel devices

Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
2010. ISBN: 978-91-7385-372-9.- 125 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-02-12. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 112107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik
Supraledning

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-03-11
Tid: 14:00
Lokal: Kollektorn
Opponent: prof. Dieter Koelle, Tübingen University, Germany

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3053