CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clutch Temperature Model for On-Board Measurement

Gurdeep Sapra ; Alfred Dahlberg ; Christian Wolrath ; Mats Ullman ; Matthijs Klomp (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; Extern)
Defensive Publication IPCOM000185625D (2009)
[Artikel, övrig]

Detta är en s.k. defensive publication.Denna post skapades 2010-02-12. Senast ändrad 2017-02-03.
CPL Pubid: 112092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur