CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Språk inom högskolan

Svenska och engelska

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 6 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten sammanfattar ett seminarium i februari 2010 om språkpolicy. Främst behandlades svenskans ställning i förhållande till engelska. Korta referat ges av två presentationer som hölls av ledande företrädare för utformning av språkpolicy vid svenska tekniska högskolor. Ett kort referat ges av efterföljande paneldiskussion. Rapporten avslutas med en bakgrund som skrevs inför seminariet.

Nyckelord: kommunikation, forskning, utbildning, samverkan


Rapporten har redigerats av Göran Petersson som även medverkat till upplägget av arrangemanget via styrelsen för Chalmers Fakultetsklubb.Denna post skapades 2010-02-12. Senast ändrad 2010-02-16.
CPL Pubid: 112006

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur