CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Management of Technology – Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT – Institute for Management of Innovation and Technology 1, p. 10-11. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Vaffö gör de på detta viset? – Eller vet de vad de gör? När man ska utveckla nya produkter börjar man alltid med att tänka igenom den funktion som produkten ska ha, vilka uppgifter den ska utföra och dokumenterar alltsammans i en kravspecifikation. Denna får sedan utgöra ledstjärnan i utvecklingsarbetet så att man, när en prototyp är färdig, kan utvärdera den mot specifikationen. När man ska investera i nya produktionssystem, eller förbättringar av det befintliga, baseras dessa stora investeringsbeslut ofta på mycket vaga föreställningar om vad man vill ha. Det kan vara mer känslomässiga föreställningar av typen ”vi köper det mest avancerade så riskerar vi inte att utrustningen blir urmodig” eller ”automatisera så mycket som möjligt”. Eller också bestämmer företagsledningen att alla nya leverantörer ska väljas från lågkostnadsländer. Dessa kategoriska beslut kan vara rätt, men ofta kostar det tyvärr mycket mer för företaget än vad man från början tänkt sig. Eller också minskar kundnyttan i form av ökade ledtider, försämrad kvalitet eller minskad servicegrad, vilket kan leda till tappade marknadsandelar. Lösningen är att man börjar tänka strategiskt när det gäller produktionen. Man behöver en kravspecifikation även här eller, som det ofta kallas, en produktionsstrategi. Vad vill man ha utfört, till vilken kostnad, vilken kvalitet vill kunden ha, hur snabbt ska detta kunna levereras osv? Det är frågor av detta slag som produktionsstrategin ska besvara.

Nyckelord: ProduktionsstrategiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-02-11. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 111950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur