CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-suboptimal control of motion of planar three-link manipulator system on the set of working tasks

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Mariya Kudyn
In Proceedings of the 5th International Conference on Automatic Control, "Automatica -98", UAAU - IFAC, 13-16 May 1998, Kiev, Ukraine, Vol. 1 (1998), p. 170-178.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur