CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The mathematical modeling of viscoelastic parameters of human locomotion system

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Nataliya Nishchenko ; Bo Peterson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
In Proceedings of the International Research Conference "Modern problems of mechanics and mathematics", Lviv, Ukraine, 25-28 May 1998, IAPMM, Lviv, 1998. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11190

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur