CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and optimization of human arm's motion in vertical plane

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Mariya Kudyn
J. Visnyk of State University "Lvivska Polytechnika", 327, p. 18-26. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur