CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical designing of the energy-optimal above-knee prostheses

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Nataliya Nishchenko
J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine, (0130-9420). Vol. 41 (1988), 4, p. 110-117.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur