CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of control laws of the bipedal locomotion systems

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Anders Boström (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Bogdan Lytwyn ; Bo Peterson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 17 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11185

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Communications from the Division of Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden CTH 1999:3