CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic gathering, processing and analysis of biomechanical data of human locomotion

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Myroslav Demydyuk ; Grygorii Krasyuk ; Nikolai Koval’ko ; Vladimir Kacher
J. Visnyk of Kharkov State Technical University, Ser. “System Analysis, Control and Information Technologies” 73, p. 7-13. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur