CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The mathematical modeling of the sub-optimal motion of the semi-passively controlled mechanical systems

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Matiya Kudyn
J. Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, National Academy of Sciences of Ukraine Vol. 42 (1999), 3, p. 117-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur