CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrospinning Functional Fibers for Biomedical Applications

Anna Thorvaldsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 60 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Electrospinning, nanofibers, microfibers, PLA, PCL, scaffolds, hierarchical structures, porosity, fiber morphology, tissue engineeringDenna post skapades 2010-02-10.
CPL Pubid: 111806

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Electrospinning of Highly Porous Scaffolds for Cartilage Regeneration


Examination

Datum: 2010-03-05
Tid: 13:15
Lokal: HA2
Opponent: Gunnar Westman

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola