CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System för uppföljning av kroniskt sjuka i hemmet

Anna Gund (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ants Silberberg (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Inger Ekman
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009 p. 45. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-02-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 111793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur