CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management of Patients with Chronic Diseases – a Web Based Solution

Anna Gund (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Japan - Sweden Conference on ‘Challenges and Opportunities in the Aging Society’ (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-02-09.
CPL Pubid: 111792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Omvårdnad
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik
Teknik och social förändring
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur