CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical modeling of human gait based on experimental data

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Myroslav Demydyuk ; Bogdan Lytwyn
J. Visnyk Lviv University, Ser. “Applied Mathematics and Computer Science" Vol. 3 (2000), p. 88-93.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur