CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of human locomotion as an optimal control problem

Viktor Berbyuk (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Myroslav Demydyuk ; Bogdan Lytwyn
J. Visnyk of Kharkov State Technical University, Ser. “System Analysis, Control and Information Technologies” (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur