CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on decoupling

Karin Eriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proceedings 15th Nordic Process Control Workshop p. 36-37. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-02-09. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 111753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur