CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Investigation of the flow over An Axisymmetric Hill using LES, DES and RANS

Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mattias Liefvendahl ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby
Journal of Turbulence Vol. 2005 (2005), 0060,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur