CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Investigation of Mesh/Turbulence/Spray Interaction for Diesel Applications

Fabian Kärrholm Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; P. A. Niklas Nordin (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
SAE Fuels & Lubricants Meeting (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: CFD, diesel, spray, simulation, lagrangian, turbulence, grid dependency


Paper number 2005-01-2115Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-10-11.
CPL Pubid: 11173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical Modelling of Diesel Spray Injection and Turbulence Interaction