CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor

Lars Dillner (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Fariba Ferdos (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Jan Stake (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Ying Fu (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik)
GigaHertz 97 p. 100-101. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV


Chairman: Mikael Östling, KTH.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur