CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highway and Urban Environment

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Andres Monzon
Heidelberg : Springer Verlag, 2010. ISBN: 978-90-481-3042-9.- 416 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-02-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 111685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur