CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out-of-round railway wheels

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wheel/Rail Interface Handbook (editors R Lewis and U Olofsson), Woodhead Publishing, Cambridge (UK) p. 245-279. (2009)
[Kapitel]

E-bok i fulltext: http://dx.doi.org/10.1533/9781845696788Denna post skapades 2010-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 111671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur