CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INNOTRACK Deliverable 3.1.6 -- Recommendation of, and scientific basis for, optimisation of switches & crossings - part 2. Paris:UIC

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Martin Schilke (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
2010. - 36 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-02-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 111669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur